Vid tvångssyndrom kan du exempelvis maniskt tvätta dina händer.