Test för hypokondri

Lider du av hypokondri? Testa dig här för att se om du stämmer in på symptomen.


Fråga 2 av 9
Misstänker du att du har en allvarlig sjukdom som ännu inte har upptäcks?